Visa sökformulär

Fokus Hammarby

Västerås stad har för avsikt att framöver genomföra stads- och kommundelsanalyser för att öka kunskapen om våra stadsdelar. Analyserna ska ge en bild av den fysiska miljön och den sociala dimensionen. Först ut är stadsdelen Hammarby.

Syftet med stads- och kommundelsanalyser

Arbetet med stads- och kommundelsanalyser är en del i stadens strategiska utvecklingsområde för att nå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad med trygga och trivsamma stadsdelar.

De förvaltningar inom Västerås stad som arbetar löpande i en stads-/kommundel eller som ska genomföra någon form av utvecklingsarbete kan använda resultatet av stads-/kommundelsanalys som en utgångspunkt för sitt vidare arbete.

Stadsdelen Hammarby

Hammarby är hem för cirka 4000 västeråsare. Stadsdelen ligger ungefär 2,5 kilometer väster om Västerås city och avgränsas av Surahammarsvägen (RV66), Köpingsvägen och Råbyskogen. Från Hammarby är det ungefär en kilometer till Mälaren. I Råbyskogen finns rekreation och löparspår.

Under år 1961–1970 byggdes många bostäder på Hammarby. Byggnationen har varit marginell på senare år och sedan år 2002 har det byggts 14 hyresrättslägenheter i området. Det finns en pågående detaljplan för Hammarby inom Lugnet och Höskrindan, men efter samråd har byggnadsnämnden fattat beslut om att planförslaget behöver omarbetas. Dagens bebyggelse på Hammarby växte fram på 1950- och 60-talen. Två hus som är karaktäristiska för Hammarby är Krumeluren, de är formade som bågar runt en grönyta och byggdes i mitten på 50-talet.

Barn och utbildning

Lokalbehovsplan för förskole- och grundskolelokaler visar att Västerås västra stadsdelar växer och att antalet barn i förskole- och skolålder blir fler. En eventuell utökning av förskolekapaciteten inom Vetterslund har varit under utredning.

Fritid och övrigt

Varje år genomför Teknik och fastighetsförvaltningen trygghetsprojektet ”Tyck till om din stadsdel” i någon av Västerås stad- eller kommundelar. Våren 2021 genomförs projektet på Hammarby. Tyck till om din stadsdel innebär att invånarna får ge förslag på och prioritera insatser för ökad trygghet och trivsel till en summa av 500 000 kr.

Service och utbud

I Hammarby finns inget utpräglat stadsdelscentrum. Området där det nya kvartersbiblioteket ligger benämns ibland Hammarby centrum. Alldeles nära kvartersbiblioteket ligger boendet Tallbacken och i området finns också några gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar. I stadsdelen finns mindre och mellanstora lekplatser, grusplan, gräsplan, asfalterad tennisplan, hundrastgård och motionsspår i angränsande Råbyskogen. Flera förskolor finns i området liksom Sankta Gertruds skola som erbjuder förskoleklass till årskurs 6 med nytt skolbibliotek och fritidshem samt Nybyggeskolan med årskurs 7 till 9 med fritidsgård. På Nybyggeskolan finns en fullstor idrottshall.

På Hammarby finns Ica Sjöhagen och somliga i dialogen kallar den platsen för Hammarby centrum. En annan målpunkt är anrika Pizzeria Lorenzo som är känt för sina stenugnsbakade pizzor. Bägge dessa målpunkter ligger i utkanten av stadsdelen och i nära anslutning till genomfartsvägen Köpingsvägen. I stadsdelen finns också flera pizzerior, några mindre företag och en aktiv församling med kulturcenter. Det finns inga uppgifter om att det brukar genomföras några publikdragande event inom stadsdelen.

Fem utmärkande drag

  • På Hammarby utgör ensamstående med barn en större grupp än genomsnittet för Västerås

  • Barn i åldern 10 till 19 år och unga vuxna 20 till 29 år är överrepresenterade i området

  • Invånare i ålderskategorin 70 till 79 år utgör en mindre andel här

  • Andelen med utländsk bakgrund är högre jämfört med genomsnittet för staden

  • Det vanligaste är att bo kvar mer än tio år i området och flyttintensiteten ligger runt kommungenomsnittet.

Så tycker invånarna i Hammarby

Vi har haft en stadsdelsdialog kring Hammarby. Då fanns möjlighet att svara på en webbenkät på vasteras.se. 78 procent av de som svarade på webbenkäten skulle rekommendera bekanta att flytta till Hammarby. Invånarna fick också berätta mer om vad de tycker om i sin omgivning samt markera ut platsen på en dialogkarta. Nedan finns en bild på resultatet.

De boende i området tycker om att röra på sig. Det är i alla fall vad man utryckt kring vilka områden man gillar mest. Råbyskogen används ofta för motion och är en favoritplats på grund av sin rika grönska. Platser som inte har markerats men som i dialog med boende på Hammarby har uttryckts vara välbesökta är hundrastgården och Nybyggeskolans fotbollsplan.

Grönytor och aktivitetsplaner används ofta och är också märkta som favoritplatser. Det finns också några fall där man utryckt dessa som otrygga platser.

Längs Surahammarsvägen går ett stråk där det finns önskemål om förbättring. Kommentarerna handlar till övervägande del om behov av bullerdämpande åtgärder.

Karta med prickar som visar på var invånarna tycker saker behöver förbättras, deras favoritplatser, platser dom använder ofta samt otrygga platser.

Så tycker civilsamhället med flera om Hammarby

Dialogen med civilsamhället och andra aktörer visar att föreningslivet i stadsdelen är lågt och att det skulle behövas fler naturliga samlingslokaler för föreningsliknande aktiviteter. Flera aktörer ser ett behov av målpunkter i stadsdelen som lockar folk, exempelvis butiker, paketutlämning och event.

Kulturutbudet och tillfällen till gränsöverskridande möten skulle behöva utökas. Det finns en förhoppning om att kvartersbiblioteket kan bli en språngbräda för gränsöverskridande sammanhang och möten.