Visa sökformulär

Tyck om Bjurhovda

Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att rangordna de förslag på åtgärder som kommit in under våren. Senast den 31 maj vill vi ha ditt förslag.

400 förslag till åtgärder i Bjurhovda

Under våren fick Bjurhovdaborna lämna förslag på åtgärder inom bland annat trafik, gator, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden. Den listan resulterade i cirka 400 synpunkter och förslag. De åtgärder som flest önskat och som är genomförbara har blivit en lista med nio förslag.

Nu är det upp till dig att rangordna vilka åtgärder du vill ha genomförda. 

Här hittar du förslagen och kan rangordna dem.länk till annan webbplats

500 000 kronor till åtgärder

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som tidigare kallades Trygghetsprojekt i stadsdelar. Årets stadsdel är Bjurhovda!
Med en budget på 500 000 kronor får ni som bor i Bjurhovda bestämma hur stadsdelen ska utvecklas inom bland annat trafik, gator, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden.

Vad händer nu?

 • Sista dag att rangordna de föreslagna åtgärderna är den 31 maj
 • Under juni går vi igenom rangordningen och förbereder de åtgärder som ska genomföras
 • Åtgärderna väntas genomföras under hösten.

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet,...

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

 • Nu inventerar vi byggnader med kulturvärden

  Under mars inleds årets byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Västmanlands läns museum.

 • Tyck om Bjurhovda

  Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att lämna förslag på platser som du vill förbättra när det gäller gator, trafik och parker i området! Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta.

Hjälpte informationen på denna sida dig?