Visa sökformulär

Tyck om din stadsdel

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar. I år är det invånarna i Gideonsberg som får en budget på 500 000 kronor där de bestämmer hur stadsdelen ska utvecklas inom olika områden.  

Tack för det stora gensvaret! Över 200 synpunkter kom in om saker som bör göras för att förbättra Gideonsberg.

Vad händer nu?

Nu ställer vi samman synpunkterna och klumpar ihop de förslag som är ganska lika. Slutresultatet blir en lista som invånarna får rangordna. 

  • I slutet av maj skickas listan ut får alla hushåll i Gideonsberg och Nordanby Gärde ett brev. I brevet ber vi invånarna att rangordna de utvalda förslagen från viktigast till minst viktigt. Rangordning kan ske på papper i utskicket eller digitalt.
  • Före midsommar ska det vara klart vilka förslag till åtgärder som röstats fram.
  • Före årskiftet 2018/2019 ska vi ha genomfört så många som möjligt av de förslag som röstats fram. Budgetgränsen på 500 000 kronor avgör vilka projekt som kan genomföras.
 

Bakgrund

Syftet med Tyck om din stadsdel (med betoning på om) är att ha en dialog med invånarna i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar,  grön-områden, parker och belysning.

Invånarna får lokalisera platser som behöver förbättras och ta fram förslag på åtgärder. Sammanlagt finns en budget på 500 000 kronor.

Här hittar du länken till kartan över stadsdelen Gideonsberg och kan se vilka förslag som lämnats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?