Visa sökformulär

Tyck om din stadsdel

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar. I år är det invånarna i Gideonsberg som får en budget på 500 000 kronor där de bestämmer hur stadsdelen ska utvecklas inom olika områden.  

Nu är det dags att rösta!

Under våren har ni lämnat cirka 200 förslag på åtgärder som kan utveckla Gideonsberg. Nu har vi sammanställt dem och klumpat ihop de förslag som är ganska lika.
Resultatet har blivit nio förslag som ni nu får rangordna.

Du kan antingen rösta på det papper vi skickar ut eller så kan du rangordna de olika förslagen via datorn.

Här hittar du länken till webbenkäten.länk till annan webbplats

Om du vill delta behöver vi ditt svar senast den 15 juni.

Vad händer nu?


  • Före midsommar ska det vara klart vilka förslag till åtgärder som röstats fram.
  • Före årskiftet 2018/2019 ska vi ha genomfört så många som möjligt av de förslag som röstats fram. Budgetgränsen på 500 000 kronor avgör vilka projekt som kan genomföras.

 

Bakgrund

Syftet med Tyck om din stadsdel (med betoning på om) är att ha en dialog med invånarna i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar,  grön-områden, parker och belysning.

Invånarna får lokalisera platser som behöver förbättras och ta fram förslag på åtgärder.

Sammanlagt finns en budget på 500 000 kronor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?