Visa sökformulär

Tyck om Hammarby

Västerås stad genomför varje år ett projekt där invånarna i en utvald stadsdel
får komma med förslag på trygghetsskapande åtgärder kopplat till gator, trafik
och parker i området. I år genomförs projektet på Hammarby. I projektet finns
500 000 kronor att använda. Åtgärderna genomförs under hösten 2021.

Röstningen avslutad

Omröstningen är nu avslutad. Vi återkommer efter semestern om vilka åtgärder som kommer att genomföras under hösten.

Dessa åtgärder fanns att rösta på

 • Röjning av undervegetation vid gång- och cykelvägstunneln under Surahammarsvägen. Kostnad: Cirka 50 000 kronor
 • Röjning av undervegetation vid gång- och cykelvägen längs Köpingsvägen från Hammarbyrampen till Kuskgatan. Kostnad: Cirka 50 000 kronor
 • Bouleplan. En bouleplan anläggs vid aktivitetsplanen mellan Surahammarsvägen och Bygatan. Kostnad: Cirka 40 000 kronor
 • Fler sittplatser och papperskorgar gång- och cykelvägar på Hammarby. Kostnad: Cirka 100 000 kronor
 • Belysning av gång- och cykelvägen längs Köpingsvägen mellan Förstadsvägen och Sigfrid Edströms Gata. Kostnad: Cirka 175 000 kronor
 • Belysning av gångbanan i parken vid korsningen Hammarbacksvägen/Narvavägen. Kostnad: Cirka 70 000 kronor
 • Belysning av gångbanan i parken mellan Provargatan och Nybyggegatan. Kostnad: Cirka 55 000 kronor
 • Belysning av gång- och cykelvägen längs Sigfrid Edströms Gata mellan Liegatan och Ladugårdsgatan. Kostnad: Cirka 220 000 kronor.


Tyck om din stadsdel

Syftet med projektet Tyck om din stadsdel är att ha en dialog med dig som bor i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar, grönområden, parker och belysning.

2020 års projekt i stadsdelen Rönnby resulterade i nästan 500 synpunkter och förslag. I en omröstning av de förslag som är möjliga att genomföra inom en budget på en halv miljon kronor blev resultatet utökad belysning, fler bänkar och papperskorgar samt upprustning av tennisplan och basketplan.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Laxar i faunapassagen

  Flera laxar, upp till cirka en meter långa och uppskattningsvis tio kg tunga har under hösten vandrat upp i Svartån via faunapassagen vid Turbinbron i Västerås. Laxarna verkar vara tre honor och en hanne. De största är cirka en meter långa och väger uppskattningsvis cirka tio kg. Åldern uppskattas ...

 • Välkommen till öppet hus på gymnasieskolor

  Under hösten och våren bjuder de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Västerås in till öppet hus. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.