Visa sökformulär

Tyck om Rönnby

Tyck om din stadsdel är det nya namnet på det som vi tidigare kallade Trygghetsprojekt i stadsdelar. Årets stadsdel är Rönnby, inkluderat Billsta och Åshagen.

TACK alla Rönnbybor för alla bra förslag på hur stadsdelen kan utvecklas! Ni lämnade in nästan 500 synpunkter och förslag som vi har gått igenom och sammanställt. Vi har nu skapat en lista med de åtgärder ni främst efterfrågat och som är genomförbara med en budget på 500 000 kronor.

Rangordna vilka åtgärder som ska genomföras

De föreslagna åtgärderna rangordnas digitalt. Information och hur du går tillväga för att rösta finns på länken nedan. Registrera ditt svar senast den 31 maj.

https://response.questback.com/vstersstad/ronnby2020länk till annan webbplats

Skärmklipp över kartverktyget som visar Rönnby

Vad händer nu?

 • Du kan rangordna de olika åtgärderna till och med 31 maj.
 • Resultatet kommer presenteras på projektets hemsida under våren/sommaren 2020.
 • De framröstade åtgärderna kommer genomföras under hösten 2020.

Tyck om din stadsdel

Syftet med projektet Tyck om din stadsdel är att ha en dialog med dig som bor i en stadsdel om vad som kan göras med enkla åtgärder för att förbättra stadsdelen. Det handlar bland annat om att utveckla trafiksäkerheten, parkeringar, grönområden, parker och belysning.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Västerås stad kör digitalt Pride 2020

  Västerås stad har sedan 2017 deltagit i Västerås Pride, och eftersom festivalen i år är inställd kör vi den här gången digitalt i våra sociala kanaler!

 • Samverkan ska stoppa sjögull

  Sjögull är en snabbt växande invasiv art som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt då det blir för lite solljus i vattnet. Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bek...

 • Västerås stad köper mark för fler bostäder

   Västerås stad köper drygt 30 hektar mark utanför Barkaröby, sydväst om Västerås tätort för att möjliggöra byggnation av omkring 400 bostäder, i huvudsak enfamiljshus.Det beslutade fastighetsnämnden på tisdagseftermiddagen. Säljare är flera privatpersoner.

Hjälpte informationen på denna sida dig?