Visa sökformulär

Vatten och avlopp

Västerås ska vara en attraktiv stad som människor trivs att bo och vistas i. Vi ska använda de vattenresurser som finns på ett hållbart sätt. Både nu och i framtiden ska det finnas förutsättningar för att producera ett bra dricksvatten.

Västerås stad vill säkra sina vattenresurser och höja statusen på vattnets kvalitet på kort och lång sikt. Det är viktigt att invånarna har tillgång till bra vatten. Staden beslutade därför om en vattenplan med mål och åtgärder 2012. Där beskrivs hur Västerås stad ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur vattenresurserna bör skyddas och utvecklas.

Västerås stad reviderade och beslutade om en ny vattenplan våren 2019. Vid revideringen delades planen i två dokument: en handlingsplan med mål- och åtgärder för vattenarbetet och en beskrivande bakgrundsdel. Dessa finner du nedan under rubriken relaterade dokument.

Vatten och avlopp

År 2013 togs en policy och en plan för utveckling av vatten och avlopp inom Västerås stad. Dokumenten innehåller bland annat ställningstaganden för utvecklingen samt en lista på områden där avloppsreningen kommer att lösas kommunalt. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om avlopp

Dagvatten

År 2014 antogs en policy och handlingsplan för dagvatten som tar upp åtgärder som behöver genomföras för att minska påverkan från dagvatten och risken för översvämningar. Mälarenergi har huvudansvaret för genomförandet av planen.

Läs mer om dagvatten

Vattenråd

En viktig del i vattenarbetet är att samverka med intressenter inom de olika tillrinningsområdena. I vattenrådens styrelse sitter representanter från näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner. Västerås stad är medlem i Svartån och Sagåns vattenråd.

Svartåns vattenrådlänk till annan webbplats

Sagåns vattenrådlänk till annan webbplats

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 12 december

  Torsdagen den 12 december sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Högstadieskola planeras på Bryggargården

  Bryggargården kan komma att byggas om till en skola. Det står klart sedan fastighetsnämnden beslutat att köpa fastigheten och den drygt 3300 kvadratmeter stora tomten. Tanken är att bygga en högstadieskola för cirka 500 elever.

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

Debug

Tack för din återkoppling!