Visa sökformulär

Västerås hamn

Västerås hamn - en del i en större plan

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter. De investeringar som görs nu kommer att komma både vår och framtida generationer till godo.

Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion.

Fraktfartyg åker i Västerås hamn

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur på Mälaren

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter är säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Fler och större fartyg med ökade mängder gods

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. 

Förberedande arbeten och investeringar en förutsättning

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under hösten 2019. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns dock inte Hjulstabron med. Slutgiltigt besked väntas under våren 2019.

Här kan du läsa mer om utvecklingsplanen för Västerås hamnPDF

Prenumerera på nyheter om hamnutvecklingen i Västerås och Köping

Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi publicerar någonting nytt om hamnutvecklingen i Västerås och Köping.

En del publiceras också på Mälarhamnars facebooksida.

Tidigare nyhetsbrev
Nyhetsbrev november 2018
länk till annan webbplats
Nyhetsbrev december 2018
länk till annan webbplats
Nyhetsbrev februari 2018
länk till annan webbplats
Nyhetsbrev mars 2018
länk till annan webbplats
Nyhetsbrev april 2018
länk till annan webbplats
Nyhetsbrev 2 april 2018länk till annan webbplats

#västeråshamn

Nytt i Projektet

 • Fyra Mälarstäder eniga i frågan om Hjulstabron

  Det var under ett möte inom Fyra Mälarstäder-samarbetet som kommunstyrelserna från de fyra städerna Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås diskuterade Hjulstabron och sina gemensamma intressen i frågan.

 • Forum och former för dialoger med Sjöfartsverket om avlysningar

  Västerås stad har under maj månad haft flera möten och dialogtillfällen med Sjöfartsverket om hur avlysningar i Södertälje sluss och kanal kan lösas bäst för alla parter. Ett av tillfällena var en stor gemensam träff för flertalet intressenter den 7 maj i Södertälje stadshus.

Så här gör du

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar. Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss direkt. Kontaktuppgifterna hittar du längre ned på den här sidan.

Logotype för EU-samarbete

Kontakta oss

Patrizia Strandman

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 24 54

Isabell Lindgren Stoor

Projektchef hamnutveckling, Västerås hamn

0702-90 61 25

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordaby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning av gångstråket vid Stadsträdgården

  Nu har vi gjort det möjligt att komma närmare Mälarstranden. Sitta ner en stund, koppla av och njuta av utsikten, grilla på anvisad grillplats, få en naturupplevelse, iaktta fågellivet – det är precis det du kan göra här.

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

Hitta hit

Hitta hit

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?