Visa sökformulär

Öppet hus om fler bostäder, skola och park på Öster Mälarstrand

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand

Flygfoto över planområdet på Öster Mälarstrand

Datum: 23 januari 2018
Tid: 18.00-19.30
Plats: Arken, Viksängskyrkan
Pris: Kostnadsfritt

Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan på Öster Mälarstrand. Vi planerar för nya bostäder, skola och park. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Under tiden mellan den 12 januari och den 2 februari kan du lämna in synpunkter. Då pågår samrådet för detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876.

Vill du lämna in synpunkter, kan du göra det genom att skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Du kan också lämna in synpunkter på Öppet huset.

De syn­punkter du vill lämna in, ska vara skriftliga och ha kommit in till oss senast den 2 februari 2018.

Vill du läsa mer om planförslaget?
Här hittar du planens sida, där finns även dokumenten.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Publicerad 2018-01-12 13.47

Senast ändrad 2018-01-23 08.27