Visa sökformulär

Ortsdialog Barkarö - var med och påverka

Datum: 23 augusti 2018
Tid: 18:00-21:00
Plats: Barkarö bygdegård
Pris: Kostnadsfritt

Västerås stad vill veta vad du, ung som gammal, och som bor och verkar i Barkarö tycker om din ort. Hur tänker du att orten kan förändras och förbättras? Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

Vad tycker du om möjligheterna till lek, idrott- och fritidsaktiviteter? Vad tycker du om Barkarös kommunikationer och kollektivtrafik? Var tycker du om mötesplatser, offentliga rum, service och bostäder? Har du idéer, synpunkter och förslag? Välkommen!

På mötet kommer vi att diskutera i grupper och resultatet kommer att användas för fortsatt planering och utveckling av Barkarö. Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor och framföra synpunkter till stadens representanter.

Har du några frågor, kontakta oss!
Eva Widergren, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad,
telefonnummer 021-39 25 39.

Det går bra att bara dyka upp, men föranmäl er gärna till:
eva.widergren@vasteras.se

Läs mer om ortsdialogen för Barkarö.

Välkommen ortsdialog

Publicerad 2018-06-28 15.36

Senast ändrad 2018-08-16 08.46