Visa sökformulär

Ortsdialog Gäddeholm - var med och påverka din ort

Datum: 06 februari 2019
Tid: 18:00-21:00
Plats: Gäddeholms café, lokal Torkvinden
Pris: Kostnadsfritt

Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Gäddeholm tycker om din ort, och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

Vad tycker du om möjligheterna till lek, idrott- och fritidsaktiviteter? Vad tycker du om Gäddeholms kommunikationer och kollektivtrafik? Var tycker du om mötesplatser, offentliga rum, service och bostäder? Har du idéer, synpunkter och förslag?

På mötet kommer vi att diskutera i grupper och resultatet kommer att användas för fortsatt planering och utveckling av Gäddeholm. Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor och framföra synpunkter till stadens representanter.

Har du några frågor, kontakta oss!
Eva Widergren, stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad,
telefonnummer 021-39 25 39.

Det går bra att bara dyka upp, men föranmäl er gärna till:
eva.widergren@vasteras.se

Illustration av ett bi

Publicerad 2019-01-09 15.51

Senast ändrad 2019-01-09 16.31