Visa sökformulär

Samrådsmöte om nya bostäder på Barkarö

Välkommen på samrådsmöte för ny detaljplan på Barkarö. Vi planerar för att bygga nya bostäder. Under mötet har du möjlighet att ställa frågor och diskutera med representanter från staden och fastighetsägare/exploatör.

Datum: 21 januari 2020
Tid: 17.30-19.00
Plats: Barkarö Bygdegård, Barkarö Bygdegård 1, Västerås
Pris: Kostnadsfritt

Under tiden 10 januari till 9 februari kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Barkaröby 15:1 med flera, dp 1900. Då pågår samrådet.

Vill du lämna in synpunkter, kan du göra det genom att skicka in dem

  • via e-post till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stadshusets entré.
Flygbild över planområdet på Barkarö

Planområdet på Barkarö

Du kan också lämna in skriftliga synpunkter på mötet. De synpunkter du vill lämna in, ska vara skriftliga och ha kommit in till oss senast den 9 februari 2020.

Vill du läsa mer om planförslaget?
Här hittar du planens sida, där finns även dokumenten.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Publicerad 2020-01-13 16.48

Senast ändrad 2020-01-22 12.55