Kommunfullmäktigemöte 15 april

På torsdag 15 april är det dags för kommunfullmäktige igen. Här berättar kommunfullmäktiges ordförande vad som är på agendan för mötet. Med anledning av pandemin vill vi helst att du som åhörare följer mötet digitalt, via vasteras.se.

Datum: 15 april 2021
Tid: 16:00
Plats: Följ mötet live via vasteras.se
Pris: -

-På torsdag 15 april är det dags för kommunfullmäktige igen. Förra gången var vi ju tillbaka här i fullmäktigesalen, och hade både en digital överläggning och sen hade vi ett beslutsmöte med 33 ledamöter här inne i fullmäktigesalen. Det fungerade väldigt bra med de säkerhetsåtgärder vi hade vidtagit med munskydd, och med att man kunde snabbtesta sig innan fullmäktige för covid, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck (S).

-Nu kommer vi att göra på samma sätt. Vi kommer att vara här i fullmäktigesalen. Vi kommer att ha en digital överläggning där man sitter hemma eller här i huset vid sina datorer, och sen så samlas vi för att fatta besluten som en avslutning på hela mötet.

-Den här gången så är det ansvarsutkrävandet som är temat för mötet. Det vill säga, det som har hänt under året, de beslut som fattats, den ekonomi som har varit, prövas nu först av revisorerna och sen av fullmäktige i sin helhet. Det är för staden, för våra kommunalförbund, och det är för våra aktiebolag som den här ansvarsprövningen sker.

-Det andra stora som händer det är att vi ska ta ägardirektiv för alla våra helägda bolag, utom flygplatsbolaget. Det är ju våra direktiv, både ekonomiskt och på andra sätt, till bolagen som vi antar här i kommunfullmäktige. Det blir en väldigt spännande övning som vi kommer att ha på torsdag.

-Dessutom kommer vi också att ha motionsbehandling av fyra motioner. Om vi hinner, vilket jag hoppas, så kommer vi också att ha behandling av interpellationer som en avslutning av vår digitala överläggning.

-Väl mött på torsdag. Vi startar klockan 16.00, och beslutsmötet startar klockan 21.30, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck (S).

Publicerad

Senast ändrad