Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammanträder

För att delta på allmänhetens frågestund maila ditt intresse till Nämnden för idrott- fritid och förebyggande <namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se>

Datum: 28 september 2021
Tid: 13:00-16:00
Plats: Stadshuset/ Digital
Pris: Kostnadsfritt

För att delta på allmänhetens frågestund maila ditt intresse till Nämnden för idrott- fritid och förebyggande <namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se>

Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad