Föreläsning om elbrist

I samband med det som kallas Krisberedskapsveckan arrangeras en föreläsning på Kyrkbacksgården. Föreläsningen handlar om vad som händer om Sverige drabbas av elbrist och hur det kan hanteras.

Datum: 14 oktober 2021
Tid: 19:00
Plats: Kyrkbacksgården Västerås
Pris: Gratis

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39, 27 september till 3 oktober 2021. Västerås stad kommer att informera om vad du kan tänka på för att vara förberedd om något inträffar.

Det är i samband med Krisberedskapsveckan som föreläsningen om elbrist genomförs. Deltar gör bland andra Anna Johansson, Mälardalens Högskola, Hans Spets och Royne Malmström, Energimyndigheten, Svante Nygren, Svenska kraftnät.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om krisberedskap och Krisberedskapsveckan.

Kalenderbild

Publicerad

Senast ändrad