Välkommen till en föreläsning och samtal om värderingsklyftor och ålderism

Som en del av demokratiåret 2021 bjuder Interreligiöst råd i Västerås stad in Bi Puranen,
generalsekreterare vid World value survey till Västerås för en föreläsning om värderingsklyftor,
utifrån World value survey. World value survey är en undersökning som visar hur värderingar skiljer
sig åt mellan och inom olika länder och hur de har förändrats över tid.

Datum: 19 oktober 2021
Tid: 13.00–16.00
Plats: digitalt eller på Stadshotellet i Västerås
Pris: gratis

Bi Puranen kommer särskilt att fokusera på värderingsklyftor i Sverige, mellan stad och land, mellan
migranter som befunnit sig i Sverige en längre tid och som kommit nyligen. Vi kommer även att samtala om svenska värderingar om äldre och äldres inflytande och delaktighet i Sverige.

Efter föreläsningen förs ett samtal mellan Bi Puranen och Västerås Interreligiösa råds ordförande Anders Teljebäck samt rådsrepresentanterna Ola Björlin och Imam Ramazan. Samtalet modereras av Agneta Condén Knutsson.

Delta fysiskt eller digitalt, ange det vid anmälan. Lokalen på Stadshotellet i Västerås har plats för 50 personer, när dessa är fyllda erbjuder vi deltagande via länk (Teams) som skickas ut inför föreläsningen.

Anmälan skickas till anna.bjorkman@vasteras.se

Kalenderbild

Publicerad

Senast ändrad