Föreläsning om unga mäns perspektiv på sitt våld i nära relation och omgivningens respons
(digital föreläsning)

Välkommen till en föreläsning med Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och Daniel Lindberg, fil.dr. i socialt arbete vid Mälardalens högskola om unga mäns perspektiv på sitt våld i nära relationer.

Datum: 08 december 2021
Tid: 15.00-18.00
Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut innan föreläsningen
Pris: Gratis

Lucas Gottzén kommer att dela med sig av kunskap om våld i ungas nära relationer, genus/maskulinitet och ge exempel från sin forskning som fokuserar på unga förövare/killar samt prata om vikten av att jobba med våldsprevention.

Daniel Lindbergs kommer att dela med sig av färska resultat från en statistisk kartläggning som genomförts i Västerås om våld mot unga. Kartläggningen består av både enkätsvar och djupintervjuer av 16-30 åriga västeråsare. Det är första gången en sådan kartläggning har gjort i Västerås.

Om du hellre vill deltaga fysiskt, finns det ett möjlighet den 1 december.
Länk till den fysiska föreläsningen

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 november genom att skicka ett meddelande till: katrin.fardish@vasteras.se
Ange då eventuella allergier eller funktionsanpassningsbehov.

Om Lucas Gottzén

Lucas forskning fokuserar på unga, genus och sexualitet. Till stor del har den rört unga män och våld, där han intresserat sig för känslor, kroppslighet och identitetsskapande. Han är aktuell med böckerna Genus och Men, masculinities and intimate partner violence.

Om Daniel Lindberg

Daniels forskning fokuserar på hur olika insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor fungerar.

Bakgrund till föreläsningen

Detta är en av fler kunskapshöjande åtgärder som Västerås stad genomför efter den kartläggning om våldsutsatthet bland unga som utförts med hjälp av Mälardalens högskola på uppdrag av Västerås stad.

Bilden föreställer Lucas Gottzén. En mörkhårig man med kort hår och blåa ögon. Han har ett snällt uttryck i ansiktet och syns från midjan och uppåt.

Lucas Gottzén

Bilden föreställer Daniel Lindberg. En man med yvigt rödblont hår och kortklippt skägg. Han har ett glatt uttryck i ansiktet och är klädd i en mörk skjorta.

Daniel Lindberg

Publicerad

Senast ändrad