Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammanträder den 25 januari

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen

Vid digitala sammanträde anmäll din deltagande till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se  för att få mötes länk och mer info.

Datum: 25 januari 2022
Tid: 13:00
Plats: Digital
Pris: Kostnadsfritt

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet. Kallelser, handlingar och protokoll.

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127 och Mikaela Johansson 021-391776 eller maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se 

Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad