Nämnden för personer med funktionsnedsättning sammanträder den 26 januari

Datum: 26 januari 2022
Tid: Klockan 08:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen att delta via Microsoft teams.

Klicka här för att ansluta till sammanträdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan välja att ansluta anonymt. Följ instruktionen nedan för att logga in som gäst.

Smartphone/surfplatta:

Klicka på länken ovan och följ anvisningarna för att installera appen Microsoft Teams. Om du redan har appen Microsoft teams installerad, måste du vara utloggad från ditt konto, innan du klickar på länken, för att kunna logga in anonymt som gäst.

Dator:

Klicka på länken ovan och välj Fortsätt i den här webbläsaren. Ange ett anonymt namn som gäst.

Kallelse och nämndhandlingar

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före sammanträdet.

Klicka här för att komma till nämndens kallelser, handlingar
och protokoll Länk till annan webbplats.

Allmänhetens frågestund

Har du en fråga som du vill ställa till nämnden? Skicka in den via formuläret nedan eller ställ den direkt under sammanträdet.

Nämndens sammanträden inleds ofta med allmänhetens frågestund, där nämnden adresserar de frågor som allmänheten skickat in. Frågestunden pågår i upp till 15 minuter.

Inkomna frågor ska förhålla sig till följande regler:

Frågan måste ha inkommit senast klockan 13:00 fredagen innan sammanträdet äger rum, och den måste gå att besvara utan vidare utredning. Inga känsliga personuppgifter får förekomma. Frågan ska vara aktuell för en bredare publik och kunna läsas upp på under två minuter. Nämndens ordförande beslutar om vem i nämnden som besvarar respektive fråga och nämnden har rätt att avvisa frågor som de bedömer olämpliga eller omöjliga att behandla inom sammanträdets begränsade tidsram. Både behandlade och obehandlade frågor gallras efter avslutat sammanträde. Om din fråga inte kunde behandlas under sammanträdet är du välkommen att skicka in den på nytt inför nästkommande sammanträde. Frågor behandlas i den ordning de inkommit.
Kontakta oss

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Besöksadress: Stadshuset

Telefonnummer: Nå nämnden via Västerås stads kontaktcenter021-39 00 00

nf@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad