Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammanträder den 17 Maj

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen

Datum: 17 maj 2022
Tid: 13:00
Plats: Stadshus KS salen
Pris: Kostnadsfritt

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet. Kallelser, handlingar och protokoll.

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127 och

Mikaela Johansson 021-391776 eller maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se 

Publicerad

Senast ändrad