Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammanträder den 21 juni 2022

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen

Datum: 21 juni 2022
Tid: 13:00
Plats: Rönnby mötesplats Släggkastargatan 1
Pris: Kostnadsfritt

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet. Kallelser, handlingar och protokoll

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127

och Mikaela Johansson 021-391776 eller maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se 

Publicerad

Senast ändrad