Grundskolenämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 15 november 2022
Tid: 08:30 - 12:00
Plats: Handlingskraften
Pris: Kostnadsfritt
Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad