Dialog om nya stadsdelen Sätra

Vi bygger den nya stadsdelen Sätra nordost om Erikslund. Västerås stads mål är att Sätra ska bli energismart, grön och trygg. Arbeten är redan på gång med cykelvägar, avlopp och infrastruktur för fjärrvärme och dagvatten.

Datum: 17 november 2022
Tid: Klockan 17-18
Plats: Vedbobackens skidstuga
Pris: Gratis

Torsdag den 197november klockan 17-18 kommer vi som arbetar med Sätra för Västerås stad att finnas på plats i Vedbobackens skidstuga.

Vi kommer att visa upp planerna för stadsdelen, berätta om de arbeten som redan är på gång och svara på frågor om projektet.

Du är välkommen att ställa frågor och svara på enkäter om hur du vill bo på Sätra.

Kalenderbild

Publicerad

Senast ändrad