Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammanträder 2022-12-20

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen

Datum: 20 december 2022
Tid: 13:00
Plats: Västerås Stadshus sammanträdes lokal Kreativiteten
Pris: Kostnadsfritt

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet. Kallelser, handlingar och protokoll

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127 eller maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se 

Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad