Förskolenämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 16 december 2022
Tid: 09:00-12:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionsal
Pris: Kostnadsfritt

Brödtext

Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad