Grundskolenämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 13 december 2022
Tid: Klockan 09:00-12:00
Plats: Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal, A287
Pris: Kostnadsfritt

Publicerad

Senast ändrad