Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 15 december 2022
Tid: 09:00-12:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionsal
Pris: Kostnadsfritt
Kalenderbild

Brödtext

Publicerad

Senast ändrad