Äldrenämnden sammanträder den 22 augusti

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen!

Datum: 22 augusti 2023
Tid: Klockan 13:00
Plats: Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal, A287
Pris: Ingen kostnad

Publicerad

Senast ändrad