Äldrenämnden sammanträder den 30 maj

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen!

Datum: 30 maj 2023
Tid: Klockan 13:00
Plats: Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal, A287
Pris: Ingen kostnad

Publicerad

Senast ändrad