Grundskolenämnden sammanträder den 24 januari 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 24 januari 2023
Tid: Klockan 09:00-12:00
Plats: Handlingskraften, stadshuset
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad