Grundskolenämnden sammanträder den 21 mars 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 21 mars 2023
Tid: Klockan 09:00-12:00
Plats: Kommunfullmäktigesalen
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad