Västerås Arkitekturdagar 2023

10-12 maj är det Västerås Arkitekturdagar med tema barnstaden. Genom temat vill vi särskilt titta på hur barn och ungdomar påverkas av arkitekturen och miljöerna där vi lever våra liv, och bjuda in till evenemang där barnperspektivet är viktigast.

Datum: 10 maj - 12 maj 2023
Tid: Hela dagarna 10 - 12 maj 2023
Plats: Västerås
Pris: Gratis

Genom seminarier, diskussioner och workshops kommer lokala aktörer att belysa barnens perspektiv. Var finns det bra och trygga hängställen för ungdomar? Vad kan vi göra för att barnen ska kunna röra sig självständigt i staden? Hur utformar vi staden så att barn och unga känner sig välkomna och inkluderade? Hur tillämpar vi barnkonventionen när vi utformar våra miljöer?

Hela programmet med tider och detaljer finns på www.vasteras.se/arkitektur.

Kalenderbild
Kontakt

Bra länkar

Publicerad

Senast ändrad