Grundskolenämnden sammanträder den 21 april 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 21 april 2023
Tid: Klockan 13:00-16:00
Plats: Handlingskraften, stadshuset
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad