Förskolenämnden sammanträder den 16 maj 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 16 maj 2023
Tid: Klockan 13.00-16.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad