Grundskolenämnden sammanträder den 16 maj 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 16 maj 2023
Tid: Klockan 9-12
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad