Kulturnämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 19 juni 2023
Tid: 13:00
Plats: Anundshög
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad