Skolstart för kommunala gymnasieskolor

Måndag 21 augusti är det skolstart för kommunala gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor.

Datum: 21 augusti 2023
Tid: För information om tid kontakta din skola
Plats: För information om plats kontakta din skola
Pris: Gratis

Höstterminen för kommunala skolor är från 21 augusti till och med 22 december 2023.

För information om fristående skolors datum, tider och platser kontakta respektive skola.

Länk till karta med alla gymnasieskolor i Västerås

Länk till karta med alla anpassade gymnasieskolor i Västerås

Läs mer om terminer, lov och ledigheter här

Grupp med glada elever utomhus

Publicerad

Senast ändrad