Grundskolenämnden sammanträder den 26 september 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 26 september 2023
Tid: 08:30-12:00
Plats: Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen
Pris: Gratis


Publicerad

Senast ändrad