Nationella anhörigdagen

Välkommen till Lovisagården i Västerås den 4 oktober! Här får du träffa medarbetare från Västerås stad, Svenska kyrkan samt lokala intresseorganisationer och föreningar där alla arbetar med att ge anhörigstöd i olika former.

Datum: 04 oktober 2023
Tid: 15.00-18.00
Plats: Lovisagården, Slottsgatan 6 i Västerås
Pris: Gratis

Hjälper du någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som inte klarar av vardagen på egen hand? Det kan till exempel vara på grund av sjukdom, beroende, ålder eller funktionsnedsättning. Besök oss under anhörigdagen!

Vi ses på Lovisagården där du har möjlighet att samtala och ställa frågor till de medverkande aktörerna som delar med sig av sina erfarenheter av anhörigsyn och berättar mer om sin verksamhet.

Kalenderbild

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Nationella anhörigdagen är instiftad av Anhörigas riksförbund.

Medverkande

Samverkansrådet mot droger, Claudiamottagningen, Anhörigstöd, Irisverksamheten, Seniorguiderna, FUB, Röda Korset, Parkinsonföreningen, Demensföreningen, Afasiföreningen, Strokeföreningen, Anhöriga mot droger, ABF och SRF.

Program

  • Inledning av Mats Sjöö, utvecklingsledare på NBV, Amanda Grönlund (KD), ordförande i äldrenämnden och Magnus Johansson (s), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning.
  • Föreläsning av Helena Hagberg, samordnare för funktionsrättsfrågor inom Västerås Stad.
  • Kvällen avslutas med att kören Tomasdraget uppträder.

Varmt välkommen!

Mer information

Anhörigdagen på svenskakyrkan.se

Anhörigstöd i Västerås stad

Publicerad

Senast ändrad