Grundskolenämnden sammanträder den 24 oktober 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 24 oktober 2023
Tid: 09:00
Plats: Stadshuset, Handlingskraften
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad