Grundskolenämnden sammanträder den 21 november 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 21 november 2023
Tid: 09:00
Plats: Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad