Välkommen till Ljusfesten 2023!

Barns tankar om barns rättigheter är viktiga meddelanden till staden. Ett projekt om och för demokrati genom ljus. Varmt välkommen till slututställningen av projektet!

Datum: 16 november 2023
Tid: Klockan 16:30-18:00
Plats: Botaniska trädgården, mellan Rudbeckianska gymnasiet och stadsbiblioteket
Pris: Gratis

Barn och unga är våra yngsta invånare och utgör drygt en femtedel av vår befolkning. Om demokrati betyder folkstyre så har nästan en femtedel av befolkningen, nämligen alla barn och ungdomar under 18 år, i princip ingenting att säga till om i den demokratiska beslutsprocessen.

Värmeljus

 

Deras rättigheter är därför starkt begränsade på grund av att de saknar rösträtt. Just för att barn och unga inte direkt kan påverka vilka politiker och beslutsfattare som ska bestämma över deras förskola, skola, fritid, kultur och miljö så borde deras röster släppas fram på andra sätt. Ljusfesten blir ett tillfälle för barn i förskolan att göra deras röster hörda och att mötas.

Om du som barn får möjlighet att känna delaktighet i din egen stad har du också större möjlighet att känna meningsfullhet, förstå sammanhang och känna trygghet och tillit till dina medmänniskor och samhället i stort. Det är att jobba för en hållbarhet både nu och framåt.

Varmt välkommen till slututställningen av projektet!

Bakgrund

Varje år arrangerar Kreativt återanvändingscenter i Västerås stad Ljusfesten i samarbete med barn och vuxna från ett antal kommunala och fristående förskolor samt Stadsbiblioteket och Kreativt bibliotek.

Ljusfesten är ett samarbetsprojekt, ett demokratiprojekt, där vi alla tillsammans utforskar, tänker, samtalar, lyssnar in och nyfiket undersöker vad barn tänker om vad rättigheter kan vara och vilka rättigheter som behövs i Västerås stad.

Att mötas och tänka tillsammans är en nyckel till att forma en samhällsstruktur där barns rättigheter inte bara erkänns formellt utan också praktiseras dagligen. Det innebär att skapa utrymme för dialog och samarbete mellan vuxna och barn, där varje röst har en plats och varje åsikt beaktas. Genom att mötas och tänka tillsammans kan vi forma en demokrati som inte bara skyddar barns rättigheter utan också uppmuntrar dem att vara medskapare av sin egen framtid och samtid.

Publicerad

Senast ändrad