Förskolenämndens sammanträder den 28 november 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 28 november 2023
Tid: 13:00
Plats: Stadshuset, E454
Pris: Gratis


Publicerad

Senast ändrad