Grundskolenämnden sammanträder den 28 november 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 28 november 2023
Tid: 10:00
Plats: Stadshuset, E268
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad