Samråd för barn och ungdomar med finska rötter

Vi bjuder in dig som har finska rötter och är mellan 6-20 år. Kom och berätta hur vi tillsammans kan hitta nya sätt att lyfta fram finska språket.

Datum: 19 december 2023
Tid: 16.00-18.00
Plats: Västerås stadsbibliotek
Pris: Kostnadsfritt

Västerås ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär bland annat att Västerås stad ska arbeta med insatser för att bevara och utveckla finska språket och kulturen. Barn och ungdomar med finska rötter har rätt till förskola på finska och modersmålsundervisning även om de inte har förkunskaper i språket.

Kom och gör din röst hörd på samrådet den 19 december.

Samråd

Kl. 16.00-17.00: barn 6-15 år

Kl. 17.00-18.00: ungdomar 16-20 år

Svenskfinsk flagga som vajar mot blå himmel

Publicerad

Senast ändrad