Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammandträder den 2024-01-23

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15 minuter. Välkommen

Datum: 23 januari 2024
Tid: 13:00-16:30
Plats: Västerås Stadshus mötes lokal Kreativiteten
Pris: Kostnadsfritt

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet.Nämndhandlingssök - Västerås (vasteras.se)

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127 eller Mikaela Johansson 021-391776 eller maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se

Kalenderbild

Publicerad

Senast ändrad