Förskolenämnden sammanträder den 20 februari 2024

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 20 februari 2024
Tid: 13:00
Plats: Stadshuset, Handlingskraften
Pris: Gratis


Publicerad

Senast ändrad