Utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari 2024

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 21 februari 2024
Tid: 08:30
Plats: Stadshuset, Kreativiteten
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad