Kulturhistorisk promenad i Irsta

Stadsbyggnadsantikvarie Jennie Björklund, Västerås stad, och byggnadsantikvarie Edit Boman, Västmanlands läns museum, tar oss med på en guidad tur om Irstas moderna bebyggelsehistoria.

Datum: 26 mars 2024
Tid: 17.00-18.00
Plats: Samling framför Irstas sporthall, Ullvigatan 47
Pris: Avgiftsfritt, ingen föranmälan

Promenaden utgår från ett nytt kulturmiljöunderlag som har tagits fram för Irsta i ett samverkansprojekt mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Promenaden är cirka 2 kilometer lång och sker på asfalterade och grusade vägar/gångar.

Arr: Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Collage med bilder från byggnader i Irsta.

Publicerad

Senast ändrad