Nämnden för idrott, fritid och förebyggande sammandträder den 2024-08-27

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, max 15minuter.

Åhörare som vill lyssna på den del av mötet som är öppen för allmänheten hämtas i Stadshusentrén senast 10 minuter före mötets början

Välkommen

Datum: 27 augusti 2024

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Västerås Stadshus

Pris: Gratis

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet.Nämndhandlingssök - Västerås (vasteras.se)

Vill du ha mer information? Ta gärna kontakt med våra nämndsekreterare Arasteh Heinemann 021-394127 maila till namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se

Rekommenderade kalenderhändelser

    Sidan uppdaterades den