Miljö- och konsumentnämnden sammanträder

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, då kan du ställa frågor om de ärenden som tas upp på dagens sammanträde. Finns det inga frågor direkt klockan 13 startar sammanträdet. Allmänheten får närvara under den öppna delen av mötet.

Datum: 25 april 2023
Tid: Klockan 14:30
Plats: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders Gata 3, ingång T3
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad